Het uitgangspunt voor de overige belastingen en rechten was een stijging in 2019 met 2,50% ten opzichte van 2018.
Het aanpassen van de tarieven is bepaald als gemiddelde van de prijs- (+1,8%) en loonaanpassing (+3,15%).
Uitzondering hierop waren de tarieven voor parkeren, afvalstoffenheffing, rioolheffing en bouwleges.