Documentnaam

Bestandsgrootte

Openen

Bijlage 01 - Onvoorzien

123 kb

Bijlage 1

Bijlage 02 - Staat van Incidentele baten en lasten

595 kb

Bijlage 2

Bijlage 03 - Nadere specificatie algemene dekkingsmiddelen

115 kb

Bijlage 3

Bijlage 04 - Sisa verantwoordingsinformatie

249 kb

Bijlage 4

Bijlage 05 - IMG

77 kb

Bijlage 5

Bijlage 06 - Resultaatbestemming via reserves

238 kb

Bijlage 6

Bijlage 07 - Staat van Reserve

162 kb

Bijlage 7

Bijlage 08 - Algemene toelichting reserves

132 kb

Bijlage 8

Bijlage 09 - Staat van voorzieningen

122 kb

Bijlage 9

Bijlage 10 - Algemene toelichting voorzieningen

106 kb

Bijlage 10

Bijlage 11a - Verloopoverzicht overlopende activa

123 kb

Bijlage 11a

Bijlage 11b - Verloopoverzicht overlopende passiva

97 kb

Bijlage 11b

Bijlage 12 - Dynamische kredieten

175 kb

Bijlage 12

Bijlage 13 - Gewaarborgde geldleningen

189 kb

Bijlage 13

Bijlage 14 - Taakveldenmatrix

306 kb

Bijlage 14

Bijlage 15 - Standenregister reserves

262 kb

Bijlage 15

Bijlage 16 - Budgetoverhevelingen

241 kb

Bijlage 16

Bijlage 17 - Accountantsverslag

1.128 kb

Bijlage 17

Bijlage 18 - Controleverklaring

94 kb

Bijlage 18

Bijlage 19 - Boekwerk Jaarverslag 2019

3.443 kb

Bijlage 19

Bijlage 20 - Boekwerk Jaarrekening 2019

4.400 kb

Bijlage 20