Jaarverslaglegging 2019

Terugblikken in tijden van crisis

De jaarrekening van 2019 biedt een positief beeld. We sluiten af met een positief resultaat, na resultaatbestemming en budgetoverheveling, van €1,5 miljoen. Gewoonlijk zou dat leiden tot blijdschap bij mij als wethouder Financiën omdat het betekent dat wij een solide financieel beleid voeren. Dit positieve resultaat wordt echter overschaduwd door het coronavirus en alle gevolgen van de maatregelen, ook voor onze gemeentelijke financiën. Wij maken die gevolgen inzichtelijk en zullen die bespreken met de gemeenteraad. Het positieve resultaat wordt in de generieke weerstandsreserve gestort.

Terugblikkend op 2019 kunnen we stellen dat het een goed jaar was voor Deventer. Het aantal inwoners groeide naar 100.684, de economie draaide op volle toeren en de stad bruiste van activiteit. Er was krapte op de arbeidsmarkt. Dat hielp om ook mensen met afstand aan het werk te krijgen. Het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering nodig had, daalde van 2720 naar 2621. Maar liefst 627 nieuwe woningen werden opgeleverd voor de vele woningzoekenden in onze mooie gemeente. En op het bedrijventerrein A1 werd een record verbroken met 15,4 hectare verkochte grond.  

In 2019 is volop geïnvesteerd: In preventie bij Jeugd en Onderwijs, in een nieuwe citymarketing en een evenementenorganisatie, in vernieuwing van wegen en fietspaden, in woningbouwprojecten, in de wijkaanpak in Zandweerd voor Deventer Stroomt, in de vitaliteit van het platteland door het beleid ‘Kansen uit buiten’.

De vele investeringen betekenen dat we een sterke basis hebben om de vele uitdagingen het hoofd te bieden. Ik noemde al de gevolgen van corona. Daarnaast is het een uitdaging om de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente evenwichtig vorm te geven in het licht van de energietransitie en bijvoorbeeld regelgeving omtrent stikstof en PFAS. De eind 2019 vastgestelde Omgevingsvisie is een goede basis hiervoor. In het sociaal domein waar in 2019 extra geïnvesteerd is in preventie, blijft de financiering een uitdaging. En de in 2019 vastgestelde cultuurvisie heeft de financiële uitdagingen in deze sector niet allemaal opgelost. Zeker gezien de klappen die deze sector nu ook weer krijgt door de coronacrisis, is dat een uitdaging.    

Het college gaat deze uitdagingen met vertrouwen, en bovenal met lef en liefde voor Deventer, aan!

Liesbeth Grijsen
Wethouder Financiën