Realisatie Viking Film & Theater

Projectnaam

Realisatie Viking Film & Theater

Portefeuillehouder

F. Rorink

Rapportagedatum

1 januari 2020

Website: mimik

Basisinformatie Project

Realisatie van een gebouw met 4 filmzalen, een zaal met vlakke vloer voor theater, en een restaurant.

Besluitvorming

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Over de voortgang van bouw is te melden dat deze volgens planning verloopt. De bouw vordert gestaag, de bouwkundige oplevering is conform planning voorzien voor april 2020.  
De NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer laat ook het Meerjarige Onderhoudsplan (MJOP) actualiseren.

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Op koers

Na de besluitvorming van de raad in april 2019 over het extra krediet van € 4 miljoen, wordt het project conform de financiele kaders uitgevoerd.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

  • Initieel €10.058.000;
  • Fundering €1.500.000;
  • Tegenvallers juli ’17 €828.000;
  • Luchtkanalen januari ’18 €1.226.000;
  • Rentebaten NV €472.000;
  • Lening theatertechniek €858.000.

Totaal €14.942.000
Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000

Afwijking exploitatie?

Nee

Deze rapportage behelst alleen het aspect van de bouw van het filmtheater. Over het onderwerp exploitatie wordt vanuit het programma Cultuur gerapporteerd.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Zie verder risico analyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.
Het risico management behoeft permanent aandacht. Met het vorderen van de bouw conform planning neemt het risicoprofiel ook langzaam af.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Hier wordt bedoeld dat er geen afwijkingen zijn van de begroting t.a.v. de budgetten die reeds door de raad zijn vrij gegeven.

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Hier wordt bedoeld de planning zoals die in het laatste raadsbesluit is gedeeld met de raad. De bouwkundige oplevering is voorzien in april 2020.

Communicatie

Communicatie

Behoeft aandacht

Er wordt regelmatig overlegd door de aannemer en de NV MVD met de buren over de overlast van de bouw, en door de gemeente en de Stichting Mimik met de buren over het beperken en in goede banen leiden van de verwachte overlast van bijv. fietsparkeren na opening van het gebouw.

Overige informatie