Gelijktijdig met deze rekening verschijnt ook het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG 2020). Met deze beschrijving van lopende zaken en toekomstperspectieven kan de paragraaf grondbeleid compacter blijven. Belangrijke en/of tussentijdse ontwikkelingen worden hier vermeld.