Het renteresultaat voor 2019 bedraagt €0,26 miljoen positief. Dit is het verschil tussen de doorbelaste rente aan activa en de werkelijke rentekosten. Het begrote renteresultaat 2019 bedroeg het resultaat €0,33 miljoen. Dit verschil van €0,07 miljoen wordt met name veroorzaakt door de lagere doorbelaste rente door een aanpassing van de rente grondexploitatie.